Ekosmyki

 

POWRÓT

dokumenty

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika 
projektu

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie

Ankieta informacyjna o dziecku

Oświadczenie po opuszczeniu projektu

Deklaracja uczestnictwa

Zaświadczenie od pracodawcy

Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej/niezarejestrowanej w PUP

Wzór wypełnienia druku ZUS us-7