Wzór wypełnienia druku ZUS us-7

Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej/niezarejestrowanej w PUP

Zaświadczenie od pracodawcy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie po opuszczeniu projektu

Ankieta informacyjna o dziecku

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie

Oświadczenie uczestnika 

projektu

Formularz zgłoszeniowy

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

dokumenty

POWRÓT

Ekosmyki